18 Tetor 2021

BE përkrah qeverin për heqjen e pagesës se tarifave për terminalet doganore private

Bruksel, 21 qershor - Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian u takuan në një takim digjital më 17 qershor 2021 për t'i diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushat e tregtisë, industrisë, doganës dhe tatimeve.

Diskutimet u zhvilluan në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA-së), e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen mendime për fusha të ndryshme, duke përfshirë tregtinë, industrinë, doganën, taksat dhe lëvizjen e lirë të mallrave.

Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova u pajtuan për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve përkatëse të Programit të Reformës Ekonomike dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit për Kosovën i vitit 2020.

Në fushën e tregtisë, palët e diskutuan deficitin tregtar dhe hartimin e politikës tregtare.

Shifrat e tregtisë bilaterale me BE-në janë përmirësuar, pavarësisht situatës së vështirë sociale, ekonomike dhe tregtare të shkaktuar nga pandemia.

U mirëprit përkushtimi i Kosovës për Tregun e Përbashkët Rajonal (TPR-në). Komisioni e inkurajoi zbatimin e vazhdueshëm dhe forcimin e CEFTA-s, duke përfshirë lehtësimin e tregtisë, tregtinë e shërbimeve dhe zgjidhjen e kontesteve. 

Sa i përket klimës për investime, u inkurajua përafrimi i mëtejmë me rregulloret dhe praktikat më të mira të BE-së.

Në këtë aspekt, u mirëprit edhe përparimi i bërë në përafrimin me acquis sa i përket homologimit të automjeteve.

U diskutuan edhe nevoja për t'i shqyrtuar ankesat e investitorëve të huaj në mënyrë efektive dhe për ta forcuar konkurrencën me qëllim të zhvillimit të plotë të potencialit të ndërmarrjeve për të eksportuar, si dhe korniza ligjore dhe rregullative për tregtinë elektronike.

Sa i përket doganës dhe tatimeve, Komisioni e theksoi rëndësinë e luftimit të mëtejmë të ekonomisë joformale dhe kryerjen e një rishikimi të politikës tatimore që do t'i hapte rrugë një reforme gjithëpërfshirëse dhe të thellë të politikës tatimore, duke përfshirë vazhdimin e digjitalizimit gradual dhe të plotë të të gjitha shërbimeve tatimore. 

Në dogana, Kosova po vazhdon të punojë në amendamentimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës për ta harmonizuar atë me legjislacionin e BE-së.

Komisioni e mirëpriti edhe synimin e qeverisë për ta hequr gradualisht përdorimin e pagesës së tarifave për terminalet doganore private brenda vendit.

Sa i përket politikës për industri dhe NVM, Komisioni Evropian e rikujton nevojën që Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) t'i mbështesë më mirë investimet dhe sektorin privat.

Komisioni e mirëpriti interesimin e Kosovës për të marrë pjesë në Programin e Tregut Unik. Kosova u zotua që të vazhdojë ta përmirësojë mjedisin për biznes, përfshirë përmes digjitalizimit dhe thjeshtimit të shtuar të licencave dhe lejeve.

U diskutuan edhe promovimi i zgjidhjes alternative të kontesteve tregtare, siç është ndërmjetësimi, si dhe krijimi i gjykatave ekonomike. 

Sa i përket lëvizjes së lirë të mallrave, diskutimi u përqendrua në rritjen e kapacitetit të institucioneve dhe përafrimin e mëtejmë të legjislacionit me acquis të BE-së, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së infrastrukturës në fushat e standardizimit, akreditimit, vlerësimit të pajtueshmërisë, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së tregut.
 

Kalendari

Ngjarjet e datës 19 Tetor 2021

- Mbahet seanca plenare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit, ora 10:00)

- Shefi i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve nga BE Lukas Mandl dhe Udhëheqësja e Delegacionit të Anëtarëve të Parlamentit Evropian Viola von Cramon-Taubadel mbajnë konferencë për shtyp lidhur me për zgjedhjet lokale në Kosovë. (Hotel Swiss Diamond, ora 11:00)

- Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim publikon raportin "Transparenca dhe llogaridhënia në universitetet publike në Kosovë - Mos - Informimi i Publikut 3". (Swiss Diamond Hotel, ora 11:00)

- Komisioni Evropian do ta publikojë paketën vjetore të zgjerimit, përfshirë Raportet e Vendeve ku do te mbahet konferencë për shtyp nga Komisioneri për Fqinjësi dhe Zgjerimi, Oliver Varhelyi. (Transmetimi në faqen e Zyrës së BE-së në Facebook, ora 17:15)

- Teatri i Prishtinës Dodona shfaq “Bob Vatsoni bie nga kati i nëntë por nuk vdes plotësisht”. (Teatri Dodona, ora 17:30)

- Shefi i Zyrës së BE-së, Tomas Szunyog i dorëzon raportin e Komisionit Evropian Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti me ç'rast do të mbajnë edhe një konferencë te përbashkët për shtyp, ora 18:30)