04 Dhjetor 2022

Rreth 99 për qind e ndërmarrjeve në Kosovë përdorin kompjuterin dhe internetin

Prishtinë, 16 nëntor - Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon rezultatet e Anketës “Përdorimi i Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) në Ndërmarrje për vitin 2021.

Në vitin 2022, ASK-ja ka zhvilluar Anketën e Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) në Ndërmarrje sipas metodologjisë së Eurostatit.

Anketa është zhvilluar në territorin e Republikës së Kosovës në ndërmarrjet me 10 e më shumë të punësuar nëpërmjet metodës së intervistës së drejtpërdrejtë.

Sipas rezultateve në nivel të anketës, ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuterin për qëllime pune gjatë vitit 2021, përfaqësojnë 98.9% të ndërmarrjeve;  dhe 98.9% e ndërmarrjeve e kanë përdorur internetin për qëllime pune gjatë vitit 2021.
 
Shpejtësia maksimale për shkarkim dokumentesh >= 30Mbit/s deri <100Mbit/s, me 31.84%, e pasuar nga shpejtësia >=10Mbit/s deri <30Mbit/s, ishte shpejtësia më e përdorur nga ana e ndërmarrjeve me 31.64%.

Nga ndërmarrjet e anketuara, 54.8% prej tyre kanë web-faqe të ndërmarrjes, ndërsa 91.2% e ndërmarrjeve i përdorin mediat sociale.

Ndërkaq, nga ndërmarrjet e anketuara, 10.4% prej tyre kanë realizuar shitje përmes web-faqes, ose ndonjë aplikacioni tjetër përmes kompjuterit.

Ndërsa, 7.6% prej tyre kanë realizuar blerje përmes web faqes ose ndonjë aplikacioni tjetër përmes kompjuterit.
 

Kalendari

Ngjarjet e datës 4 dhjetor 2022

- Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati dhe Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, prezantojnë buxhetin për vitin 2023 para qytetarëve të Komunës së Gjakovës. (Shkolla e Muzikës “Prenk Jakova”, Gjakovë, ora 15:00)