01 Shkurt 2023

Kuvendi do të debatojë rreth gjendjes në ndërmarrjet publike

Prishtinë, 6 maj - Kryesia e  Kuvendit të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e drejtuar nga dr. Jakup Krasniqi, kryetar i Kuvendit, në të cilën merrnin pjesë edhe shefat e grupeve parlamentare, ka plotësuar rendin e ditës për seancën e 13 majit, 2010.

Pos debatit rreth gjendjes në ndërmarrjet publike qendrore, para procesit të privatizimit të tyre (mocion i deputetit Driton Tali, i përkrahur nga grupi i deputetëve nënshkrues) dhe shqyrtimit për herë të parë të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpronësimin e  pronës së paluajtshme, për të cilat ka marrë vendim Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e kaluar, në këtë seancë do të shqyrtohen për herë të dytë.

Projektligji për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe ai për Pagat e nëpunësve civilë, kurse për herë të parë do të shqyrtohet edhe Projektligji për efiçiencën e energjisë.

Në të njëjtën seancë do të shqyrtohen edhe propozim-amendamentet e Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Raporti i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (për vitin 2009), Raporti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit (për vitin 2009), si dhe Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për Barazi Gjinore.

Pasi ka shqyretuar Raportin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, për vitin 2009, Raportin e Zyrës së Rregulltarorit për Ujë dhe Mbeturina  dhe Raportin e Autoritetit të Avacionit Civili, për vitin 2009, Kryesia ua ka deleguar ato komisioneve gjegjëse funksionale, duke i ngarkuar që për Kuvendin të përgatisin raportet me rekomandime.

Kryesia ka shqyrtuar, ndërkaq, edhe disa ftesa dhe kërkesa të anëtarëve të komisioneve parlamentare dhe të deputetëve të veçantë për udhëtime dhe takime pune jashtë vendit.

Anëtarët e Kryesisë janë njoftuar me vendimin e Grupit Parlamentar për Integrime për zëvendësimin e kryetarit të këtij grupi (në vend të z. Numan Baliq kryetar do të jetë z. Branislav Gërbiq). Janë njoftuar gjithashtu që deputetet Njomza Emini dhe Melihate Tërmkolli kanë kaluar në grupe të tjera parlamentare.
 

Kalendari

Ngjarjet e datës 1 shkurt 2023

- Ndërmarrja Publike Banesore, qiramarrësit, punëtorët e lokaleve dhe qytetarë të tjerë protestojnë për rritjen e çmimit të qirasë për lokalet në Prishtinë.  (Komuna e vjetër e Prishtinës, ora 9:00)

- Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, formon grupin punues për hartimin e planit të punës së komisionit për vitin 2023. (Kuvendi i Kosovës, salla N302, ora 9:30)
 
- Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca do të shpalos gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të auditimit: “Të hyrat nga qiraja në Agjencinë Kosovare të Privatizimit për periudhën 2012-2021”, si dhe “Funksionimi i sistemit të Grantit të Performancës Komunale dhe menaxhimi i projekteve të financuara nga donatorët për vitin 2021”. (Ambientet e Zyrës Kombëtare të Auditimit, ora 11:00)

- Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, formon grupin punues për hartimin e planit të punës së komisionit për vitin 2023. (Kuvendi i Kosovës, salla N302, ora 11:30)

- Kuvendi i Republikës së Kosovës vazhdon seancën plenare. (Kuvendi i Kosovës, ora 12:00)