19 Shtator 2019

Gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur 41 aktakuza

Prishtinë, 11 qershor - Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur dyzetenjë (41) aktakuza kundër dyzetenëntë (49) personave për vepra të ndryshme penale, si dhe, ka ndaluar dymbëdhjetë (12) persona për vepra të ndryshme penale.

Po ashtu, prokurori i shtetit ka bërë katër (4) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit të personave të ndryshëm për shkak të dyshimit se kanë kryer vepra të ndryshme penale, ka kryer një bastisje në qytetin e Pejës, kundër lojërave të fatit ku ka sekuestruar disa aparate të lojërave të fatit dhe disa televizione.

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prishtinë, me urdhër të prokurorit kujdestar, ka ndaluar gjashtë (6) persona për vepra të ndryshme penale. Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ushtruar dy (2) kërkesa për caktim të masës së paraburgimit.

Gjatë 24 orëve të fundit janë ngritur 7 aktakuza kundër 7 personave.

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, kundër të pandehurit Z.B., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”.

Në Prokurorinë Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, janë ngritur shtatë (7) aktakuza kundër trembëdhjetë (13) personave, për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore e Pejës, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar  një person për veprën penale “Armëmbajtje pa leje”,  me aktvendim të prokurorit kujdestar i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Gjithashtu, gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore e Pejës, ka ngritur gjithsej 10 aktakuza, kundër 10 personave për vepra të ndryshme penale. Po ashtu, gjatë ditës se djeshme janë sekuestruar  gjatë një bastisje disa aparate të lojërave të fatit dhe disa televizione.

Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 24 orëve të fundit, ka ndaluar dy (2) persona, në kohëzgjatje prej 48 orësh, me dyshimin se kanë kryer veprën penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’, ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj një (1) personi, për shkak të dyshimit të veprës penale ‘’Përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm’’, si dhe ka ngritur dymbëdhjetë (12) aktakuza, ndaj trembëdhjetë (13) personave.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, për 24 orët e fundit ka ndaluar një (1) person për 48 orë, i dyshuar se ka kryer veprën penale “tentim dhunimi”, nga neni 227 paragrafi 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, më 10 qershor 2019, ka ngritur katër (4) aktakuza kundër pesë (5) personave. Po ashtu, kjo prokurori ka bërë një kërkesë për sekuestrim.

Gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të Prokurorit kujdestar në Prokurorinë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, janë ndaluar dy (2) persona për shkak të dyshimit se kanë kryer veprat penale “Dhunë në familje” dhe “Kanosje” ndërsa njëri person është i ndaluar për shkak të veprës penale “Lajmërim i rrejshëm”. Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur një aktakuzë kundër një personi për veprën penale nga neni 185/1.

Në vijim gjeni raportin e veçuar për secilën prokurori.

1.      Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës 

2.      Prokuroria Themelore Prishtinë:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar personat me inicialet L.K., dhe M.K., me dyshimin se kanë kryer veprën penale “Vjedhja e rëndë”, K.K., A.H., dhe B.H., me dyshimin se kanë kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”. Departamenti për të Mitur, me urdhër të prokurorit kujdestar, është ndaluar personi me inicialet A.P., me dyshimin se ka kryer veprën penale “Vjedhja e rëndë”.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ushtruar dy (2) kërkesa për caktim të masës së paraburgimit, një (1) ndaj personave me inicialet L.K., dhe M.K., me dyshimin se kanë kryer veprën penale “Vjedhja e rëndë”, dhe një (1) ndaj personit me inicialet A.P., me dyshimin se ka kryer veprën penale “Vjedhja e rëndë”.

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur 7 aktakuza kundër 7 personave për vepra të ndryshme penale.

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Vjedhje e shërbimeve komunale”

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Vjedhja”

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Vjedhja e rëndë”

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur”

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Ngacmimi”

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”
 

3.      Prokuroria Themelore Prizren:

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, kundër të pandehurit Z.B., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” nga neni 186 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 248 të KPRK-së.

Aktakuzat:

Gjatë 24 orëve të fundit në Prokurorinë Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, janë ngritur shtatë (7) aktakuza kundër trembëdhjetë (13) personave për këto vepra penale: “Sulmi”, “Lëndim i lehtë trupor”, “Lëndim i rëndë trupor”, “Punimet ndërtimore të kundërligjshme”, “Vjedhja e shërbimeve”, dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” sipas KPRK-së. 

4.      Prokuroria Themelore Pejë:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore e Pejës, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar  një person për veprën penale “Armëmbajtje pa leje”,  me aktvendim të prokurorit kujdestar i dyshuari është ndaluar për 48 orë.

Bastisjet:

Prokuroria Themelore në Pejë, njofton se është bërë një bastisje në qytetin e Pejës kundër lojërave të fatit. 

Sekuestrimet e përkohshme:

Gjatë një bastisje në qytetin e Pejës, janë sekuestruar disa aparate të lojërave të fatit dhe disa televizione.

Aktakuzat:

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore e Pejës ka ngritur gjithsej dhjetë (10) aktakuza, kundër dhjetë (10) personave për vepra të ndryshme penale.
 

5.      Prokuroria Themelore Gjilan:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Departamenti Përgjithshëm – me urdhër të prokurorit kujdestar, janë ndaluar dy (2) persona, për 48 orë, me dyshimin se kanë kryer veprën penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Departamenti për Krime të Rënda – ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj një (1) personi, për veprën penale ‘’Përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm’’.

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Gjilan, gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur gjithsej dymbëdhjetë (12)

aktakuza, kundër trembëdhjetë (13) personave, ku Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur

një (1) aktakuzë, kundër dy (2) personave, për shkak të veprës penale ‘’Mbajtja në pronësi,

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’, ndërsa Departamenti Përgjithshëm ka ngritur

njëmbëdhjetë (11) aktakuza, kundër njëmbëdhjetë (11) personave, për veprat penale: ‘’Vjedhja e

shërbimeve’’ dhe ‘’Rrezikimi i trafikut publik’’.

6.      Prokuroria Themelore në Gjakovë:

Ndalimet e personave me urdhër të Prokurorit:

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, është ndaluar një (1) person për 48 orë, për veprën penale “ tentim dhunimi”, nga neni 227 paragrafi 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

7.Prokuroria Themelore në Mitrovicë:

Sekuestrimet e përkohshme:

Kërkesë për sekuestrim për veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”.

Aktakuzat:

1. Departamenti i përgjithshëm ka ngritur 1 aktakuzë kundër 2 personave për veprën penale “Lëndim i lehte trupor”.

2. Departamenti i përgjithshëm ka ngritur 1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale Vjedhje e shërbimeve komunale;

3. Departamenti i përgjithshëm ka ngritur 1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale Dëmtim i pasurisë;

4. Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur 1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale Asgjësimi i fletëvotimeve.

8. Prokuroria Themelore në Ferizaj:

Ndalimet e personave me urdhër të Prokurorit:

Gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të Prokurorit kujdestar në Prokurorinë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, janë ndaluar dy (2) persona për shkak të dyshimit se kanë kryer veprat penale “Dhunë në familje” dhe “Kanosje” ndërsa njëri person është i ndaluar për shkak të veprës penale “Lajmërim i rrejshëm”.

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur një aktakuzë kundër një personi për veprën penale nga neni 185/1.

 

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 19 shtator 2019 - Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren të zhvillon punimet një punëtori nga Garda Kombëtare e Iowa në SHBA dhe Forcës të Sigurisë së Kosovës. (Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, ora 8:00)

- Mbahet mbledhja e Kuvendit të Komunës së Mitrovicës. (Salla e Kuvendit të Komunës, ora 10:00)

- Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport në Qeverinë e Republikës së Kosovës, Rexhep Hoti, do të vizitojë Komunën e Mamushës  ku do të takoj kryetarin e kësaj komune, Abdülhadi Krasniç , për të diskutuar rreth përgaditjes së Garës Nacionale të Sportit. (Objekti i komunës, ora 10:15)

- Fillon skema e re e projektit per fuqizimin e angazhimit të ndërtimit të pronësisë i financuar nga BE që synon të mbështesë punën e OJQ-së për një Kosovë të gjelbër. (Sheshi Zahir Pajaziti, ora 10:30)

- Në kuadër të Javës për Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë, Balkan Green Foundation dhe Instituti për Politika Zhvillimore organizojnë eventin që thekson të arriturat dhe ndikimin në komunitet nga projekti “Empower - Engage Build Ownership” i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. (Amfiteatri i Sheshit Zahir Pajaziti, ora 10:30)

- Në faqen e KDI-së në Facebook, mbahet bashkëbisedimi LIVE për dialogun Kosovë-Serbi, me kandidaten për kryeministre znj.Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës. (KDI, ora 12:00)

- Lëvizja FOL organizon diskutimin e katërt në kuadër të Forumit FOL Hapur me kandidatin për Kryeministër nga Koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Socialdemokratike. Ramush Haradinaj. (Lëvizjes FOL, ora 13:00)

- Mbahen ndeshjet e ligës së femrave dhe ligës së juniorëve në pingpong. (Ferizaj, ora 18:00)

- Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurti takohet me qytetarë të Prishtinës. (Hotel Sirius, ora 18:00)

- Kandidatja e LDK-së për Kryeministre, Dr. Vjosa Osmani, takohet me strukturat dhe qytetarët e Ferizajt. (Restaurant “Fitorja”. ora 18:00)

- Bëhet hapja e ekspozitës personale të piktorit Vehbi Murati, e titulluar “Një ditë e zakonshme shtatori”. (Galeria e Ministrisë së Kulturës, ora 19:00) 

- Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurti takohet me banorë te Malishevës së Gjilanit. (Fshati Malishevë, ora 20:00)

 - Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurti takohet me banorë te Pozhoranit. Pozhoran, ora 21:00)