05 Qershor 2020

1/3 e detyrimeve të MSA-së nuk zbatohen

Prishtinë,  20 prill - Instituti EPIK në publikimin e radhës trajton zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimi.

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) hyri në fuqi më 1 prill 2016. Në këtë kuadër, Kosova ka marr për detyrim që të zbatoj dispozitat e MSA-së brenda periudhës dhjetë vjeçare.

Me qëllim zbatimit të dispozitave të MSA-së, Kosova miraton çdo vjet Programin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së.

Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) është dokument kyç i institucioneve të Republikes së Kosovës i cili ka për synim zbatimin e detyrimeve të Kosovës që burojnë nga MSA. Kërkesa për hartimin e Programit buron nga neni 74, pika 3 e MSA-së.

Dokument të tillë, nën emërtime të ndryshme, e kanë në fuqi të gjitha vendet e rajonit që janë pjesë e procesit të Stabilizim Asocimi, psh. në Shqipëri: Plani Kombëtar për Integrim Evropian, në Serbi: Programi Kombëtar për Adoptimin e Acquis apo në Mal të Zi: Programi Kombëtar për Anëtarësim në BE.

Përgatitja e Programit koordinohet nga Ministria e Integrimit Evropian. Ky program përmban masa konkrete të cilat propozohen nga vet institucionet e shtetit për të adresuar dispozitat e veçanta të MSA-së.

Në këtë kontekst, në baza vjetore ka pasur regres të vazhdueshëm në numrin e reformave të parapara, dhe të zbatuara.

Në bazë të statistikave të vetë institucioneve në vitin 2016, programi kishte 1,347 masa - nga të cilat institucionet arritën të përmbushin 741, në vitin 2017, programi kishte 967 masa - nga të cilat institucionet arritën të përmbushin 600 dhe në vitin 2018, programi kishte 532 masa - nga të cilat institucionet arritën të përmbushin 362.

Prandaj, krahasuar më vitin 2016, në vitin 2018 sipas Institutit EPIK kemi numër më të vogël të masave të parapara dhe të zbatuara në kuadër të implementimit të dispozitave të MSA-se.

"Respektivisht në vitin 2016, janë zbatuar 741 masa nga 1,347 sa ishin gjithsej, ndërsa në vitin  2018, numri masave të zbatuara ka rënë në 362 nga 532 masa te planifikuara - që i bie  se nuk është arritur të përmbushet 1/3 e planifikimit vjetor për vitin 2018", thekson Instituti EPIK .
 

Kalendari

Ngjarjet e datës 5 Qershor 2020

- Pranimi i detyrës nga Ministri i zgjedhur, Selim Selimi. (Ministrinë e Drejtësisë, objekti ish-Rilindja, ora 9:00)

- Fillon pastrimi i deponisë inerte në fshatin Lebane. (Përfundimi i autostrades në anën e djathtë, ora 10:00)

- Mahet mbledhja e komisionit për Mbikëqyrjen e Financave në të cilën do të behët shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Drejtësisë. (Ndertesa e Kuvendit, salla  N302, ora 10:00)

- Në kuadër të fushatës "Ta Pastrojmë Kosovën", Komuna e Prizrenit do t'i bashkëngjitet fushatës globale "Dita e Pastrimit të Botës 2020”, për të promovuar rëndësinë e kujdesit ndaj mjedisit, duke marrë për bazë faktin se ky aktivitet do të promovohet në nivel global. (Brigjet e liqenit të Vërmicës, ora 10:30)

- Për Ditën Botërore të Mjedisit, Instituti për Politika Zhvillimore organizon panelin e diskutimit me titull “Tani është koha për natyrën!”. (Hotel Sirius, ora 11:00)

- Kryetari i degës së PDK-së në Prizren Shaqir Totaj, do të mban një konferencë për Media. (Zyret e degës në Prizren, ora 11:00)

- Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi, pranon detyrën. (Ndërtesa e Ministrisë se Ekonomisë dhe Ambientit, ish-objekti i MZHE-së, ora 13:00)

- Ekipa qëndrore e “Ta Pastrojmë Kosovën” së bashku me vullnetarët fillon aktivitetet në Komunën e Suharekës, ku do të ketë aksion pastrimi dhe mbjellje, në bashkëpunim me komunën e Suharekës. (Suharekë, ora 14:30)