06 Prill 2020

Kontradiktat në polemikat politike tejkalojnë kufijtë

Shkruar nga Ali Hertica

Polemikat politike janë thelbësore në perspektivën e rrjetit për shoqërinë, jo grupet e votuesve me qëndrime të qarta që duhet të përfaqësohen në arenat politike. Në fakt, në këto polemika, lindin rrjete që mbledhin rreth çështjeve me interes. Problemet, sfidat dhe mundësitë që janë (ende) të pasigurta dhe të hapura dhe që duhet t'i nënshtrohen zhvillimit të mëtejshëm - problemet ende duhet të zgjidhen, një sfidë ende duhet të përmbushet dhe ende duhet të shfrytëzohen mundësitë . Sipas Filozofis politikanët do të duhet të ndjekin (dhe udhëzojnë) zhvillimin e këtyre rrjeteve. Kështu që ata të mund të kontribuojnë pozitivisht në rrjedhën e procesit në të cilin një polemikë gjen zgjidhjen e saj - në mënyrë që të krijohet një rrjet i qëndrueshëm që krijon dhe ruan vlerën publike.

 

Në shoqërinë e sotme të rrjetit, këto rrjete duket se tërhiqen gjithnjë e më shumë nga linjat e ndarjes tradicionale (hapësinore, ideologjike, ekonomike ose politike) brenda shoqërisë. Në periudha të ndryshme, njerëzit e tjerë vazhdojnë të mblidhen rreth një sfide të përbashkët ose çështje politike, në varësi të faktit nëse ajo sfidë zhvillohet përmes pasqyrave të reja apo shfaqen sfida të reja. Subjectdo lëndë bashkon rrjetin e vet dhe çdo rrjet vazhdimisht po ndryshon në përbërje.

 

Prandaj grupet që kërkojnë përfaqësim demokratik ndryshojnë gjithmonë. Në një moment, ndoshta vetëm banorët e një lagjeje do të jenë të rëndësishëm në një proces të vendimmarrjes komunale. Ndërsa në momentin tjetër, për shembull, banorët nga komunat e tjera gjithashtu duan të përfshihen në atë proces, sepse ata besojnë se do të pësojnë pasojat (si palë e interesuar). Në të njëjtën kohë, linjat ndarëse brenda atyre rrjeteve gjithashtu mund të zhvendosen. Për shkak se polemika zhvillohet (për shkak të inovacioneve dhe ndryshimeve teknologjike ose shoqërore), për shembull, përkrahësit dhe kundërshtarët do të preken në një mënyrë tjetër nga interesat e tyre, në mënyrë që ata të vendosin të marrin një pozicion tjetër.

 

Shkurt, në shoqërinë e rrjetit, përfaqësimi demokratik nuk do të thotë që politikanët flasin dhe bashkitë veprojnë vetë në emër të të gjithë banorëve të territorit të tyre, por që ata flasin dhe veprojnë në emër të rrjeteve ose publikut që bashkohen rreth një "kauze apo polemike publike". Sigurisht, gjithmonë ekziston një interes mbizotërues i publikut, sa më shpejt që burimet ose vlerat e përbashkëta si demokracia dhe drejtësia të luajnë një rol. Natyrisht, në një polemikë rreth demokracisë dhe rendit juridik të një komune, të gjithë banorët formojnë publikun. Përcaktimi i kornizës mbetet gjithmonë një detyrë e rëndësishme e këshillit të qytetit.

 

Për të qenë në gjendje të lidhen me shoqërinë e rrjetit, politikanët dhe nëpunësit civilë duhet të jenë në gjendje të kalojnë shpejt dhe të adoptojnë një qëndrim më fleksibël dhe të hapur në mënyrën se si ata i qasen qytetarëve. Për këtë, ata do të duhet të pranojnë që përkufizimi i çështjeve politike ndryshon me kalimin e kohës dhe, si rezultat, publiku dhe interesat e tyre që kërkojnë përfaqësim do të ndryshojnë. Në fund të fundit, publiku nuk i paraprin procesit demokratik, por përkundrazi merr formë: në përpjekjen e përbashkët për të formuar mjedisin tonë të jetesës, duhet të zbulojmë se në cilën gjendje dëshiron të kontribuojë në cilat ambicie. Kolektivi që do të funksionojë për interesin e përgjithshëm, ose të përbashkët, prandaj merr formë vetëm në vendimin demokratik për ta realizuar atë në një mënyrë konkrete. 

Kalendari

Ngjarjet e datës 6 Prill 2020

- Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE) mban seancën e dytë me radhë. (Zyrat e ZRrE-së, ora 10:00)

- Përfaqësues të AAK-së mbajnë konferencë për medie rreth situatës emergjente në ekonomi si pasojë e pandemisë së Coronavirusit. (Selia e AAK-së, ora 13:00)