19 Tetor 2021

BE i kujton Kosovës nevojën për ta ruajtur stabilitetin makro-fiskal

Prishtinë, 21 shtator - Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian e thirrën takimin digjital më 16 shtator 2021 për t’i diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar, kur u takua nën-komiteti herën e fundit, në fushat e çështjeve Ekonomike dhe Financiare, dhe Statistika.

Diskutimi u mbajt në kornizën e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) e cila hyri në fuqi në prill 2016.

Gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen mendime për fushat e ndryshme, përfshirë ekonominë, politikat buxhetore dhe fiskale, mjedisin e biznesit dhe kontrollin e brendshëm publik të financave.

Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve relevante nga Programi i Reformës Ekonomike si dhe rekomandimet nga Raporti i Komisionit.

Në fushën e politikave ekonomike dhe fiskale, u diskutuan zhvillimet kryesore dhe kryesore ekonomike, përfshirë rritjen e GDP-së, inflacionin, tregun e punës dhe konkurrencën e jashtme, si dhe rezultatet aktuale dhe të pritshme fiskale dhe ekonomike të Programit të Ringjalljes Ekonomike.

 Ndërsa rritja ekonomike e Kosovës pësoi në vitin 2020, ku GDP reale ra 4.1%, u vu re se shifrat e parashikuara të vitit 2021 janë më pozitive, me shpresë që mundësojnë një kthim në nivelet e GDP-së reale para pandemisë në vitin e ardhshëm.

Qeveria prezantoi perspektivën për politikat fiskale, duke reflektuar parashikimet e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH), të përshtatura me kontekstin aktual të rimëkëmbjes nga COVID-19.

BE nënvizoi rëndësinë e respektimit të udhëzimeve të dakorduara të politikave të Programit të Reformës Ekonomike, veçanërisht në lidhje me rritjen e shpenzimeve aktuale dhe shpenzimet e reja sociale të shpallura në Programin e Ringjalljes Ekonomike, si dhe rreziqet fiskale në rritje.

BE-ja kujtoi nevojën për ta ruajtur stabilitetin makro-fiskal duke respektuar kufijtë e shpenzimeve dhe të deficitit të përcaktuar nga rregullat fiskale, duke marrë parasysh fleksibilitetin e përkohshëm në përgjigje të ndikimit të pandemisë. Diskutimet u zhvilluan edhe mbi zhvillimet e fundit në sektorin bankar dhe sigurimet.

Diskutimi u zhvillua mbi reformat kryesore strukturore në sektorë të tillë si mjedisi i biznesit, energjia dhe privatizimi, duke përfshirë nevojën për të rishikuar të gjitha skemat ekzistuese pensionale dhe sociale për të vlerësuar implikimet e tyre fiskale afatgjata. U diskutuan edhe zhvillimet legjislative dhe menaxhimi i Ndërmarrjeve Publike (NP).

U vlerësua edhe progresi në reformat tjera strukturore, ku pandemia kishte theksuar më tej dobësitë ekzistuese, të përkeqësuara nga rënia ekonomike e lidhur me pandeminë.

U ra dakord që nxitja e zhvillimit të sektorit privat, forcimi i produktivitetit, nxitja e ndërmarrësisë, rritja e shkallës së pjesëmarrjes së grave në punë dhe krijimi i përgjithshëm i vendeve të punës duhet të jenë në krye të agjendës së reformave të Kosovës.

Në fushën e statistikave, u diskutua rëndësia e Agjencisë së Statistikave të Kosovës që siguron zbatimin e Ligjit për Statistikat, si dhe nevoja për të forcuar kapacitetet administrative të Agjencisë.  U ngrit edhe çështja e forcimit të llogarive kombëtare, duke përfshirë statistikat e biznesit dhe kontributet në bazat e të dhënave evropiane.

U theksua rëndësia e përgatitjes në kohë për regjistrim të popullsisë të vitit 2022, përfshirë financimin dhe metodologjinë e nevojshme.

Në fushën e Kontrollit Financiar, u diskutuan zhvillimet e fundit në Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik, veçanërisht rëndësia e sigurimit të Kontrollit Financiar të Brendshëm Publik gjithëpërfshirës dhe Menaxhimit të Financave Publike dhe Reformat e Administratës Publike.  

Gjithashtu u diskutua nevoja për mbikëqyrje më të fortë të Parlamentit dhe Qeverisë dhe zbatimin e rekomandimeve të auditimit të jashtëm.

Takimi u bashkë-kryesua nga Departamenti i Kritereve Ekonomike dhe Tregut të Brendshëm në Zyrën e Kryeministrit; dhe Drejtoritë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Çështjet Ekonomike dhe Financiare dhe për Negociatat e Fqinjësisë dhe Zgjerimit.

Kalendari

Ngjarjet e datës 19 Tetor 2021

- Mbahet seanca plenare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit, ora 10:00)

- Shefi i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve nga BE Lukas Mandl dhe Udhëheqësja e Delegacionit të Anëtarëve të Parlamentit Evropian Viola von Cramon-Taubadel mbajnë konferencë për shtyp lidhur me për zgjedhjet lokale në Kosovë. (Hotel Swiss Diamond, ora 11:00)

- Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim publikon raportin "Transparenca dhe llogaridhënia në universitetet publike në Kosovë - Mos - Informimi i Publikut 3". (Swiss Diamond Hotel, ora 11:00)

- Komisioni Evropian do ta publikojë paketën vjetore të zgjerimit, përfshirë Raportet e Vendeve ku do te mbahet konferencë për shtyp nga Komisioneri për Fqinjësi dhe Zgjerimi, Oliver Varhelyi. (Transmetimi në faqen e Zyrës së BE-së në Facebook, ora 17:15)

- Teatri i Prishtinës Dodona shfaq “Bob Vatsoni bie nga kati i nëntë por nuk vdes plotësisht”. (Teatri Dodona, ora 17:30)

- Shefi i Zyrës së BE-së, Tomas Szunyog i dorëzon raportin e Komisionit Evropian Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti me ç'rast do të mbajnë edhe një konferencë te përbashkët për shtyp, ora 18:30)