06 Tetor 2022

Auditimi konstaton mangësi në menaxhimin e fondeve publike në RTK

Prishtinë, 2 qershor - Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) sot ka publikuar Raportin e  Auditimit të Pasqyrave Vjetore Financiare për  Radio Televizionin e Kosovës (RTK) për vitin 2021 si dhe Raportin e auditimit të performancës me temën “Menaxhimi i fondeve publike në Radio Televizionin e Kosovës”.

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, lidhur me këto raporte ka theksuar se kërkohen veprime të menjëhershme nga RTK-ja për adresimin e rekomandimeve të dhëna meqë auditimet e kryera në Radio Televizionin e Kosovës kanë identifikuar mangësi thelbësore lidhur me raportimin financiar si dhe në menaxhimin e fondeve publike të dedikuara për burimet njerëzore dhe programet vendore. “Fondet publike duhet të menaxhohen me kujdes dhe përgjegjshmëri të plotë dhe raportimi financiar duhet të reflektojë prezantimin e drejtë dhe të vërtetë të pozitës financiare të Radio Televizionit të Kosovës”, ka deklaruar znj. Spanca. 

Në raportin e auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të RTK-së për vitin 2021 është dhënë Opinion i kundërt i auditimit, ndërsa për transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit të RTK-së  është dhënë Konkluzion i Kualifikuar. 

Çështjet që kanë ndikuar në dhënien e Opinionit të Kundërt kanë të bëjnë me parregullsitë  në kompensimin e kontratave, mospranimin e letër konfirmimeve nga furnitorët, mënyrën e trajtimit të pasurive të paprekshme, trajtimin jo të duhur të obligimeve ndaj furnitorëve, pagesa të parregullta për shujtat etj. Ndërsa, çështja që ka ndikuar në dhënien e Konkluzionit të Kualifikuar ka të bëjë me pagesat e parregullta për shtesat dhe shpërblimet e punëtorëve të RTK-së. 

Përderisa çështjet  tjera kyçe të menaxhimit financiar dhe kontrolleve, janë shoqëruar me mangësi  dhe parregullsi siç janë: mos shpalosja e padive gjyqësore, mos prezantimi i plotë i pasurive në regjistrin e pasurive, etj. Për të adresuar këto çështje, në këtë raport, janë dhënë 17 rekomandime për Bordin dhe Menaxhmentin e Radio Televizionit të Kosovës. 

Ndërsa Raporti i auditimit të performancës “Menaxhimi i fondeve publike në Radio Televizionin e Kosovës”, ka mbuluar aspektin e burimeve njerëzore, duke përfshirë stafin aktual, nevojat për rekrutim të stafit shtesë, dhe angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm. Gjithashtu është mbuluar edhe kontraktimi i  programeve të prodhuara vendore nga producentë të jashtëm. Ky auditim përfshinë periudhën 2019-2021. 

Auditimi ka konstatuar se kontrolli i dobët mbi menaxhimin e stafit të rregullt duke mos respektuar edhe vendimet e Bordit nga ana e menaxhmentit, i ka kushtuar Radio Televizionit të Kosovës keq menaxhim financiar në vlerë prej 806,898 euro për tre vite. 

Rezultatet e auditimit tregojnë se angazhimi i stafit të rregullt nuk ishte bërë sipas projeksioneve buxhetore dhe nuk ishin respektuar procedurat e rekrutimit. Mbi 70% e angazhimeve të punëtorëve janë lidhur për pozita të rregullta pa një proces transparent dhe konkurrues duke mos shpallur konkurs publik, në anën tjetër këta persona nuk kanë gëzuar të drejtat e punëtorëve të rregullt si pushimin vjetor, shujta etj.  Sistemimi dhe avancimi i stafit të Radio Televizionit të Kosovës është përcjell me mangësi të shumta, në raste të caktuara duke shpërfillur vendimet e Bordit dhe  shkaktuar kosto shtesë. Gjithashtu, nuk është bërë vlerësim i detajuar për nevojat e programeve të jashtme nga drejtorët programor dhe nuk janë marrë për bazë disa nga kriteret për përzgjedhjen e këtyre programeve.  

Me qëllim që RTK-ja të krijojë një sistem të përshtatshëm i cili siguron në mënyrë efektive menaxhimin e stafit dhe programeve vendore, në raportin e auditimit të performancës “Menaxhimi i fondeve publike në Radio Televizionin e Kosovës”, ZKA-ja ka dhënë nëntë rekomandime për Bordin dhe Menaxhmentin e RTK-së. 

Raportin e plotë të auditimit për Pasqyrat vjetore financiare të Radio Televizionit të Kosovës për vitin 2021 e gjeni këtu. 

Raportin e plotë të auditimit të performancës “Menaxhimi i fondeve publike në Radio Televizionin e Kosovës” e gjeni këtu. 

  

Kalendari

Ngjarjet e datës 6 tetor 2022

- Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit shqyrton raporti me amendamente për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Procedurën Përmbarimore. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N303, ora 9:00)

- Byroja Kosovare e Sigurimit shënon 11 vjetorin e themelimit. (Hotel Venus, ora 9:00)

- Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe UNDP Kosova do të organizojnë  fillimi e fushatës për ndërgjegjësimin e publikut  “Festo me zemër, jo me armë” që synon ngritjen e vetëdijes për rrezikun e posedimit dhe keqpërdorimit të armëve të vogla dhe të lehta. (Swiss Diamond Hotel, ora 10:00)

- Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimmarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022, në nivelin legjislativ, ekzekutiv, rregullator dhe në ndërmarrje publike interviston anëtaret e bordit të KEK-ut, për periudhën 2006-2008. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N10, ora 10:00)

- Oda Amerikane po organizon tryezën e rrumbullakët me titullin "Ndërtimi i partneritetit për përmirësimin e kujdesit ndaj pacientëve në Kosovë", për të diskutuar lidhur me këtë temë dhe sfidat e tjera në fushën e kujdesit shëndetësor, me ekspertë eminentë nga Kroacia. (Hotel Swiss Diamond, ora 10:00)

-  Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike nga Qeveria e Republikës së Kosovës interviston Jeton Mehmetin Kryesues i Bordit të Drejtorëve të KOSTT. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N302, ora 10:00)

- Avokati i Popullit organizon dëgjime publike përkitazi me hetimin e përgjithshëm për shëndetin riprodhues. (Salla e Kuvendit Komunal të Prishtinës, ora 10:00)

- Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli do të mbajë konferencë për media me temë 'Masat për subvencionim të efiçiencës së energjisë për qytetarët'. (Ministria e Ekonomisë, salla e takimeve, ora 11:00)

- Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës raporton para Komisionit për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal lidhur me punën 6 mujore të vitit 2022. (Ndërtesa e Kuvendit, salla C203, ora 12:00)

- Me rastin e vdekjes së ish komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Deli Lekaj, Komuna e Deçanit organizon mbledhjen komemorative. (Salla e Kuvendit të Komunës, ora 12:00)

- Mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit, salla C301, ora 13:30)

- Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimmarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022, në nivelin legjislativ, ekzekutiv, rregullator dhe në ndërmarrje publike interviston anëtaret e bordit të KOSTT-it, për periudhën 2006-2008. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N10, ora 14:00)