26 Shtator 2020

AKP, ultimatum 4 NSH-ve të privatizuara me spinoff special

Prishtinë, 26 shkurt - Dje, Bordi i Drejtorëve të Agjencisë mbajti takimin e 19 të radhës ku edhe u shqyrtua opsioni i tërheqjes së aksioneve për 4 ndërmarrje të privatizuara më parë me metodën spin-off special (Hotel Grandi, IDG Tabako, Miniera dhe Industria e Magnezitit-Golesh, dhe Miniera dhe Industria e Magnezitit-Strezovc), për shkak të përmbushjes jo të kënaqshme të zotimeve për investime dhe punësim.

Bazuar në strategjinë për përshpejtimin e ndarjes së 20%, të miratuar në mbledhjen e kaluar, Bordi i Drejtorëve i AKP-së, mori vendim për shpërndarje të pjesshme të 20 për qindëshit për punëtorët e nëntë ndërmarrjeve (Ramiz Sadiku - Prishtinë, KHT Kosova - Prishtinë”, Energomontimi - Prishtinë, 16 Qershori - Deçan, Aromatik - Prizren, Ramiz Sadiku - Prizren, Fabrika për Përpunimin e Kërpudhave dhe Fryteve Pyjore - Keqekollë, Stacioni Bujqësor –Gjakovë dhe  Kosovatrans - Kamenicë).

Bordi i Drejtorëve mori vendimin për aprovimin e valës 43 të privatizimit, ku parashihet të privatizohen 15 ndërmarrje të reja në mesin e të cilave është ri-tenderimi i ndërmarrjes së re “Llamkos” në Vushtrri, e  privatizuar më herët me spin-off special dhe pas dështimit të blerësit të përmbushë zotimet për investime dhe punësim, është bërë tërheqja e aksioneve, si dhe ndërmarrja e re “Hotel Sharr Dragashi” në Dragash.

Bordi i Drejtorëve i AKP-së, gjithashtu shqyrtoi kërkesat e Kuvendeve Komunale të Mitrovicës dhe Shtërpcës që nga vala 42 e privatizimit të tërhiqet ndërmarrja e re “Lux – ndërtesa administrative”, gjegjësisht ndërmarrja e re “Kasollja e vogël me trungje”, Murzhicë, Brezovicë.

Pas shqyrtimit të këtyre kërkesave Bordi i Drejtorëve të AKP-së vendosi që të refuzohet kërkesa e KK të Mitrovicës lidhur me ndërmarrjen e re “Lux – ndërtesa administrative” dhe të vazhdohet me procesin e privatizimit, por që  privatizimi të kushtëzohet me atë që Blerësi t’i ruaj pamjen e jashtme dhe vlerat historike të objektit, nën monitorim e Komunës së Mitrovicës, ndërsa vendosi që të pranoi kërkesën e KK Shtërpce, duke u bazuar në faktin se vendi ku ndodhet kjo ndërmarrje është e përfshirë në Master Planin për privatizimin e Zonës Turistike “Brezovica”.

Gjithashtu në këtë takim u shqyrtua opsioni i tërheqjes së aksioneve për 4 ndërmarrje të privatizuara më parë me metodën spin-off special (Hotel Grandi, IDG Tabako, Miniera dhe Industria e Magnezitit-Golesh, dhe Miniera dhe Industria e Magnezitit-Strezovc), për shkak të përmbushjes jo të kënaqshme të zotimeve për investime dhe punësim. Pas diskutimit, Bordi vendosi që blerësve të këtyre ndërmarrjeve tu jap “shansin e fundit” që brenda 90 ditëve, të paraqesin planet dhe dinamikat bindëse për përmbushjen e zotimeve si dhe duke paraqitur dëshmi për sigurimin e mjeteve financiare për përmbushjen e këtyre zotimeve.

Në të kundërtën Bordi do të vendos që të procedohet me vazhdimin e ekzekutimit të opsionit për tërheqje të aksioneve. Me propozimin e menaxhmentit të AKP-së, Bordi i Drejtorëve mori vendimin që të liroj nga raportimi i mëtutjeshëm ndërmarrjen e re “Fabrika e Farës”  në Klinë, pas përmbushjes së kushteve të parapara sipas kontratës së shitjes

Gjatë këtij takimi Bordi i Drejtorëve aprovoi  Raporti Vjetor i AKP-së për Kuvendin e Kosovës.


Kalendari

Ngjarjet e datës 26 Shtator 2020

- Partia Socialdemokrate do të mbaj një aktivitet afër bankës "Pro Credit Bank". (Përballë rektoratit të UP-së, lagjia "Tre Sheshirat", ora 13:00)

- Platforma Bashkë-krijuese GërrGërr organizon ditën e dytë të programit, “Kuzhina Anasjelltas”. (Kino Bahçe, te Lumbardhi në Prizren, ora 18:00)

- Mbahet nata e dytë e edicionit të festivalit Lahuta, Okarina Polifionia. (Ambientet e Qendrës për zhvillimin e kultures tradicionale në Prishtinë, ora 18:30)