29 May 2017

Public Enterprise

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës
Adresa: Fshati Sllatinë, Lipjan

Tel: + 381 (0) 38 59 58 300, Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
E-mail: [email protected]
http://www.airportpristina.com


Hekurudhat e Kosovës 
Adresa: Sheshi i Lirisë p.n., Fushë Kosovë
Tel: +381 (0) 38 550 550 550
Fax: +381 (0) 38 550 550 501
E-mail:  [email protected]
http://www.kosovorailway.com

Korporata Energjetike e Kosovës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38  543 458
        +381 (0) 38 55 11 11
E-mail: [email protected]
http://www.kek-energy.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive 
Adresa: Zija Shemsiu nr 23, Prishtinë

Tel:  +381 (0) 38 554 552
Mob +377 (0) 44 411 695
E-mail: [email protected]

Postë dhe Telekomunikacioni i Kosovës 
Adresa: Dardania pa nr., Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 500 555
       +381 (0) 38 554 554
E-mail: [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
http://www.ptkonline.com

Ndërmarrja Hidroekonomike 'Ibër Lepenc'
Adresa: Sheshi "Bill Clinton" nr.13, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 226 070
Tel: +381 (0) 38 225 006
Fax: +381 (0) 38 226 159
E-mail: [email protected]
http://www.iber-lepenc.org

KOSTT - Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut
Adresa: Rr.Ilaz Kodra pn, Prishtinë
Tel:  +381 38 501 601 174
E-mail: [email protected]
http://www.kostt.com

Termokos - Ngrohtorja e Qytetit te Prishtinës
Adresa: Dardania P.n. Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 543-210
Fax: +381 (0) 38 541-780
Mob: +377 (0) 44-966-150
Email: [email protected]
http://www.termokos.org

Ngrohtorja e Qytetit Gjakova
Adresa: “Tirana” P.n, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 26 657
        +381 (0) 390 32 3160
E-mail:[email protected]
http://www.ngrohtorja.org
Kompania e Ujësjellësit Prishtina
Tel: +381 38 60 30 10
       +381 38 60 32 11
E-mail: [email protected]
http://www.kur-prishtina.com
Kompania e Ujësjellësit Hidrodrini
Adresa: Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë
Tel: +381 (0) 39 432 355
Mob: +377 (0) 44 142 904
E-mail:  [email protected]
http://www.hidrodrini.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë KDMK
Adresa: Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë
Tel: (038) 554 552
Mob (044) 411 695
E-mail: [email protected]

Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibrer Lepenci
Adresa: Sheshi. Bill Klinton nr:13, Prishtinë
Tel: : +381 (0) 38 225 006
Fax: : +381 (0) 38 226 159
e-mail:  [email protected]

Kompania Rjonale e Ujësjellësit Bifurkacioni
Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 320 650
Fax: +377 0) 44 172 573
e-mail: [email protected] 

Ndërmarrja Publike Banesore
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 55 33 11
        +381 (0) 38 52 30 01
Fax: +381 (0) 38 52 24 46
E-mail: [email protected]
            [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidromorava"
Adresa: Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan
Tel: +381 (0) 280 325 658
Fax: +381 (0) 280 325 658
e-mail: [email protected]
http://www.hidromorava.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidrosistemi "Radoniqi"
 Adresa: rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 322 055
Mob: +377 (0) 44 307 627
E-mail: [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal " Mitrovicë" 
Adresa: Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 520 304
Fax: +381 (0) 28 533 707
E-mail: [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidroregjioni Jugor"
Adresa: Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 150
Fax: +381 (0) 29 244 150
E-mail: [email protected]
http://www.hr-jugor.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë
Tel: +381 (0) 603 191
Mob: +377 (0) 44 201 748
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti
Adresa: Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë
Tel: +381 (0) 39 420 368
         +381 (0) 39 434 457
Mob: +381 (0) 44 139 448
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia
Adresa: Rr. Enver Topalli nr.44, 70000, Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 327 501
Mob: +381 (0) 44 155059
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni
Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 260
Mob: +377 (0) 44 438 486
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena
Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan
Tel: +381 (0) 280 320 040
        +381 (0) 280 324 040
Fax: +381 (0) 280 324 040
E-mail: [email protected]
             [email protected]
http://krm-higjiena.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti
Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 533 211
        +381 (0) 28 583 983
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati
Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 321 588
Mob: +381 (0)44 501 270
E-mail: [email protected]

 
Prishtina International Airport Adem Jashari / Limak Kosovo
Nr. Fl. Nga Statusi
TK1017Istanbul - AtaturkSCHEDULED 08:11
EZS1483GeneveSCHEDULED 08:35
TB1651BrusselsSCHEDULED 08:49
WK402ZurichSCHEDULED 08:39
WK1406ZurichSCHEDULED 08:42
Nr. Fl. Për Statusi
EZS1484GeneveSCHEDULED 09:20
TK1018Istanbul - AtaturkSCHEDULED 09:25
TB1652BrusselsSCHEDULED 09:45
WK403ZurichSCHEDULED 09:50
WK1407ZurichSCHEDULED 10:00
Agency
Agriculture
IFC and AFK work together to boost lending to Kosovo farmers IFC and AFK work together to boost lending to Kosovo farmers
Opinion
Return of economic hope Return of economic hope

All Rights Reserved | Powered by Refresh