21 July 2017

Public Enterprise

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës
Adresa: Fshati Sllatinë, Lipjan

Tel: + 381 (0) 38 59 58 300, Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
E-mail: public.relations@airportpristina.com
http://www.airportpristina.com


Hekurudhat e Kosovës 
Adresa: Sheshi i Lirisë p.n., Fushë Kosovë
Tel: +381 (0) 38 550 550 550
Fax: +381 (0) 38 550 550 501
E-mail:  info@kosovorailway.com
http://www.kosovorailway.com

Korporata Energjetike e Kosovës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38  543 458
        +381 (0) 38 55 11 11
E-mail: komunikime@kek-energy.com
http://www.kek-energy.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive 
Adresa: Zija Shemsiu nr 23, Prishtinë

Tel:  +381 (0) 38 554 552
Mob +377 (0) 44 411 695
E-mail: kmdk@hotmail.com

Postë dhe Telekomunikacioni i Kosovës 
Adresa: Dardania pa nr., Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 500 555
       +381 (0) 38 554 554
E-mail: info@valamobile.com
             info@telekomi.net
             postaekosoves@ptkonline.com
http://www.ptkonline.com

Ndërmarrja Hidroekonomike 'Ibër Lepenc'
Adresa: Sheshi "Bill Clinton" nr.13, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 226 070
Tel: +381 (0) 38 225 006
Fax: +381 (0) 38 226 159
E-mail: info@iber-lepenc.org
http://www.iber-lepenc.org

KOSTT - Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut
Adresa: Rr.Ilaz Kodra pn, Prishtinë
Tel:  +381 38 501 601 174
E-mail: zana.rama@kostt.com
http://www.kostt.com

Termokos - Ngrohtorja e Qytetit te Prishtinës
Adresa: Dardania P.n. Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 543-210
Fax: +381 (0) 38 541-780
Mob: +377 (0) 44-966-150
Email: info@termokos.org
http://www.termokos.org

Ngrohtorja e Qytetit Gjakova
Adresa: “Tirana” P.n, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 26 657
        +381 (0) 390 32 3160
E-mail:info@ngrohtorja.org
http://www.ngrohtorja.org
Kompania e Ujësjellësit Prishtina
Tel: +381 38 60 30 10
       +381 38 60 32 11
E-mail: info@kur-prishtina.com
http://www.kur-prishtina.com
Kompania e Ujësjellësit Hidrodrini
Adresa: Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë
Tel: +381 (0) 39 432 355
Mob: +377 (0) 44 142 904
E-mail:  konsumatori@hidrodrini.com
http://www.hidrodrini.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë KDMK
Adresa: Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë
Tel: (038) 554 552
Mob (044) 411 695
E-mail: kmdk@hotmail.com

Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibrer Lepenci
Adresa: Sheshi. Bill Klinton nr:13, Prishtinë
Tel: : +381 (0) 38 225 006
Fax: : +381 (0) 38 226 159
e-mail:  iber_lepenci_ap@hotmail.com

Kompania Rjonale e Ujësjellësit Bifurkacioni
Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 320 650
Fax: +377 0) 44 172 573
e-mail: faton_frangu@yahoo.com 

Ndërmarrja Publike Banesore
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 55 33 11
        +381 (0) 38 52 30 01
Fax: +381 (0) 38 52 24 46
E-mail: B_beqa2002@hotmail.com
            ariqehaja@hotmail.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidromorava"
Adresa: Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan
Tel: +381 (0) 280 325 658
Fax: +381 (0) 280 325 658
e-mail: flamurzeqiri@hotmail.com
http://www.hidromorava.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidrosistemi "Radoniqi"
 Adresa: rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 322 055
Mob: +377 (0) 44 307 627
E-mail: albert_zajmi@yahoo.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal " Mitrovicë" 
Adresa: Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 520 304
Fax: +381 (0) 28 533 707
E-mail: uesjellesiregjional_mitrovice@hotmail.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidroregjioni Jugor"
Adresa: Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 150
Fax: +381 (0) 29 244 150
E-mail: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com
http://www.hr-jugor.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë
Tel: +381 (0) 603 191
Mob: +377 (0) 44 201 748
E-mail: krm_pastrimi@hotmail.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti
Adresa: Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë
Tel: +381 (0) 39 420 368
         +381 (0) 39 434 457
Mob: +381 (0) 44 139 448
E-mail: krm_ambienti@hotmail.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia
Adresa: Rr. Enver Topalli nr.44, 70000, Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 327 501
Mob: +381 (0) 44 155059
E-mail: krm_pastertia@hotmail.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni
Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 260
Mob: +377 (0) 44 438 486
E-mail: krm_ekoregjioni@hotmail.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena
Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan
Tel: +381 (0) 280 320 040
        +381 (0) 280 324 040
Fax: +381 (0) 280 324 040
E-mail: krm_higjiena@yahoo.com
             contact@krm-higjiena.com
http://krm-higjiena.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti
Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 533 211
        +381 (0) 28 583 983
E-mail: krm_uniteti@hotmail.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati
Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 321 588
Mob: +381 (0)44 501 270
E-mail: krm_cabrati@hotmail.com

 
Sport
Bujqësi
IFC and AFK work together to boost lending to Kosovo farmers IFC and AFK work together to boost lending to Kosovo farmers
Opinion
Return of economic hope Return of economic hope

All Rights Reserved | Powered by Refresh