25 June 2017

Institutions

Presidenca e Republikës së Kosovës 

- Telefon: +381 (38) 213 222+381 (38) 213 222; 213 333
- Fax: +381 (38) 211 651
- Adresa: Ndërtesa e Kuvendit
- Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n
- 10 000 Prishtinë, Kosovë

http://www.president-ksgov.net


- Kuvendi i Republikës së Kosovës
- Zyra e Kryetarit të Kuvendit, tel: +381 (38)  211 169+381 (38)  211 169
- Zyra e Sekretarit të Kuvendit, tel: +381 (38)  211 334+381 (38)  211 334
- Departamenti për Mbështetje Ligjore dhe Procedurale, tel: +381 (38) 211 213 773
- Departamenti i Administratës, tel: +381 (38) 211 343+381 (38) 211 343
- Sektori për Komunikim dhe Informim, tel: +381 (38) 211 186+381 (38) 211 186

http://www.assembly-kosova.org


Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
- Fax: +381 (38) 38 211 202
- Email: info_pmo@ks-gov.net
- Adresa: Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n

http://www.kryeministri-ks.net


Ministria e Administratës Publike
- Tel: +381 (38)  200 30 004
- Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati: V-të zyra: 534
- Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
http://www.ks-gov.net/map
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
- Tel: +381 (0) 38 213 010+381 (0) 38 213 010 
- Fax: +381 (0) 38 213 904
- Adresa: Ish ndërtesa e Rilindjes
- Katet: 11, 12 dhe 13
- Prishtinë,  Kosovë
http://www.mapl-ks.org

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
- Tel: +381 (38) 541 035+381 (38) 541 035
- Adresa: Rruga. Agim Ramadani, 10000
- Prishtinë, Republika e Kosovës
http://www.masht-gov.net
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

- Tel: +381 (38)  /211 821
- Adresa: Sheshi: Nëna Terezë
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000

http://www.ks-gov.net/mbpzhr


Ministria e Drejtësisë 
- Tel: +381 (38) 200-18-009
- Adresa: Ndërtesa e ish Rilindjes, Kati VIII
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000

http://www.md-ks.org


Ministria e Ekonomisë dhe Financave
- Tel:  +381 38 200 34 17
- Sheshi Nënë Tereza
- Ndërtesa Qeveritare
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000   

http://www.mef-rks.org


Ministria e Energjisë dhe Minierave 
Tel: +381 (38) 200 215+381 (38) 200 215/05
Adresa: Sheshi "Nëna terezë -
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000 

http://www.ks-gov.net/mem


Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Tel: +381 (38)  551379+381 (38)  551379
Adresa: Lagjja: “Emshir”  p.n.
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://mksf-ks.org


Ministria për Komunitete dhe Kthim 
Tel: +381 (38) 552-047+381 (38) 552-047

http://www.mkk-ks.org


Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
Tel: +381 38 211 637+381 38 211 637
Fax: +381 38 211 440
Adresa: Sheshi: Nëna Terezë
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mkrs-ks.org


Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Tel: +381 38 200 32 225
Fax: +381 38 200 32 041
Adresa: Ndërtesa e ish Rilindjes
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000 

http://www.mmph-ks.org


Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Tel: +381 38 213-814+381 38 213-814
Email: info_mpms@yahoo.com

http://www.ks-gov.net/mpms


Ministria e Punëve të Brendshme
Tel.: +381 38 200 19 554
Fax: +381 38 200 19 023
Adresa: Rruga: "Luan Haradinaj" p.n.
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000 

http://www.mpb-ks.org


Ministria e Punëve të Jashtme
Tel.: +381 38 213 964+381 38 213 964
Adresa: Sheshi Nënë Tereza
Ndërtesa Qeveritare
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000 

http://www.mfa-ks.net


Ministria e Shëndetësisë 
Tel: +381 382 13 886+381 382 13 886;
+381 38 200 24+381 38 200 24 ext. 131
Adresa: Rr. Zagrebit p.n
Republika e Kosoves
Prishtinë, 10000 

http://www.msh-ks.org


Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit
Tel: +38 (0) 38 20 02 80 30
Fax: +38 (0) 38 21 10 15
Email: info.mtpt@gmail.com
Adresa: Sheshi Nënë Tereza
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000 

http://www.mtpt.org
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Tel: +381 38 200 365+381 38 200 365
 Tel: +381 38 512 062+381 38 512 062
Adresa:  Rr.”Muharrem Fejza” p.n Lagja Spitalit
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000 

http://www.mti-ks.org


 

Norway supports Kosovo’s membership in international organizations

Oslo, 15 june - First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo, Hashim Thaçi, started his official two-day visit to the Kingdom of Norway by taking part at a roundtable discussion organized by the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). Read

Commissioner Füle visits Kosovo in view of Europe Day

Pristina, 5 May - The EU Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy, Štefan Füle will visit Kosovo for his second official visit on 6 and 7 May 2010. Commissioner Füle will meet key local and international stakeholders, including Prime Minister Hashim Thaçi and Minister of European Integration, Besim Beqaj.Read

previous

1-2 Of 2

next
Sport
Bujqësi
IFC and AFK work together to boost lending to Kosovo farmers IFC and AFK work together to boost lending to Kosovo farmers
Opinion
Return of economic hope Return of economic hope

All Rights Reserved | Powered by Refresh