1 Shtator 2014

Mekatronika çelës i zhvillimit të ndërmarrjeve moderne

Prishtinë, 7 nëntor- Universiteti për Biznes dhe Teknologji (UBT) në Prishtinë, në vazhdën e organizimit të konferencave me karakter ndërkombëtar, ka organizuar sot konferenca shkencore me temë “Ndërmarrja moderne: Menaxhimi, Inxhinieria  dhe Kompjuterizimi”.

Konferenca që mblodhi ekspertë dhe profesorë të kësaj fushe nga institucionet ndërkombëtare, partnere të UBT-së, si dhe ekspertë vendorë të kësaj fushe, u organizua në partneritet nga UBT e  Institute for Enterprise Management and Engineering (IEME), si dhe institucionet ndërkombëtare: Institutin për  Pajisjet dhe Trajtimin e Robotikës (IHRT), Universiteti  i Teknologjisë  i Vjenës në Austri,  Instituti  për  Teknologji  (ËIT) në Irlandë dhe Universiteti  Kazino në Itali, me përkrahjen e projektit TEMPUS.

Konferenca i zhvilloi punimet në tri sesione, në të cilat u prezantuan një varg të arriturash nga hulumtimet shkencore të pjesëmarrësve të konferencës.

Zhvillimi i mekatronikës dhe ndërlidhja e saj sa më e madhe me pjesët menaxheriale, u shtrua nga referuesit si një çështje shumë e rëndësishme në periudhën e zhvillimit modern të teknologjisë.

Në këtë vazhdë, u theksua si domosdoshmëri e kohës krijimi i një programi të ri për bashkëpunim me kompanitë private, e cila përfshin një marrëveshje trepalëshe mes UBT-së, kompanive dhe studentëve.

Në konferencë, e cila zgjoi interesimin e madh të studentëve të UBT-së dhe të institucioneve të tjera të arsimit të lartë në vend, u bë fjalë edhe për projektin e krijimit të një roboti i cili do të ndihmojë njeriun në jetën e përditshme, një e arritur kjo e cila shënon nivelet shumë të larta të zhvillimit të shkencës.

Nisur nga fakti se në vendin tonë po shtohen gjithnjë e më shumë ndërmarrjet prodhuese, në konferencë u theksua përparësia e madhe që ofron mekatronika në krijimin e lehtësirave të mëdha në fushën e prodhimit, por edhe në rritjen e kualitetit të produkteve, një problem nga i cili edhe më tej vuajnë ndërmarrjet prodhuese kosovare.

Problemi i kualitetit të prodhimeve vendore u ndërlidh në konferencë edhe me nivelin e përgatitjes profesionale të kompanive të fushave të ndryshme në vend, të cilat kanë synim depërtimin edhe në tregun ndërkombëtar. Me këtë rast, bazuar në hulumtimet e ndryshme u konstatua se ndërmarrjet kosovare, edhe nëse mposhtin barrierat e ndryshme të natyrave të tjera, e kanë problem të depërtojnë në tregun ndërkombëtar pa plotësuar kriteret e kërkuara me standarde ndërkombëtare.

Pjesëmarrësit në konferencë, duke diskutuar zhvillimet e përgjithshme në vend, theksuan domosdoshmërinë e investimit gjithnjë e më të madh në ngritjen e kualitetit, në inkorporimin e standardeve ndërkombëtare të teknologjisë dhe të menaxhimit, të arritura këto që mund të bëhen vetëm me studime në fushën e mekatronikës dhe teknologjisë në përgjithësi, me angazhimin e ekspertëve të njohur ndërkombëtarë e vendorë, si dhe me sjelljen në vend të përvojave më të përparuara botërore.

Krahas studimeve për Inxhinieri dhe Kompjuterizëm, UBT është institucioni i vetëm i arsimit të lartë në Republikën e Kosovës që ofron studime edhe në fushën e Mekatronikës, studime që janë akredituar nga ky vit akademik dhe të cilat kanë zgjuar interesimin e të rinjve dhe përfaqësuesve të bizneseve në vend.

Konferenca “Ndërmarrja moderne: Menaxhimi, Inxhinieria  dhe Kompjuterizimi” është konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare e organizuar gjatë kësaj jave në UBT. Të mërkurën, me një pjesëmarrje të gjerë, UBT ka organizuar konferencën tjetër shkencore, “Zhvillimi Ekonomik i Kosovës: E kaluara – E tanishmja – E ardhmja”. 

Shpėrndaje artikullin:

Komento:
Prapa

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh