25 Qershor 2017

Bankat Komerciale

Raiffeisen Bank Kosovo

Rr. UÇK Nr. 51,
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 22 22 22 142
fax.381 (0) 38 20 30 11 30
E-mail: info@raiffeisen-kosovo.com

http://www.raiffeisen-kosovo.com

Banka për Biznes

Rr. UCK, Nr. 41, Prishtinë
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 244 666
fax.381 (0) 38 243 656, 657
E-mail: info@bpbbank.com

http://www.bpbbank.com


ProCredit Bank

Rr.Nëna Terezë no.16
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 555 777
fax.381 (0) 38 248 777
E-mail: info@procreditbank-kos.com

http://www.procreditbank-kos.com


Banka Ekonomike

Rr. Migjeni 1, 10000 Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 225 353fax.381 (0) 38 225 454
E-mail: info@bekonomike.com

http://www.bekonomike.com


Banka Kombëtare Tregtare

Dega Kosovë
Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakoviç Nr.9
10000 Prishtinë
Tel.381 (0) 38 222 910

Fax.381 (0) 38 222 907

E-mail: infoBktKosova@bkt.com.al
http://www.bkt-ks.com


TEB sh.a.

Rr. Agim Ramadani 15
10000 Prishtinë
Kosovë
tel.381 (0) 38 230 000
fax. 381 (0) 38 224 699

E-mail: info@teb-kos.com

http://www.teb-kos.com


Komercijalna Banka ad Beograd

Dega Mitrovicë
Rr. Kralja Petra Prvog 33
40000 Mitrovicë
Kosovë

tel.381 (0) 28 423 822
fax. 381 (0) 28 425 295

E-mail: posta@kombank.com
http://www.kombank.com


NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci nr.5
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 234 111
fax. 381 (0) 38 246 189

E-mail: info@nlbprishtina-kos.com

http://www.nlbprishtina-kos.com

Prapa

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh