21 Korrik 2017

Informata


Numra me rëndësi

Numrat e telefonit të disa prej shërbimeve të rëndësishme në kryeqytetLexo

Institucionet e Republikës së Kosovës

Institucionet e Republikës së KosovësLexo

Komunat e Kosovës

Komunat e Republikës se KosovësLexo

Institucionet Ndërkombëtare në Kosovë

Institucionet Ndërkombëtare në KosovëLexo

Misionet e Huaja në Kosovë (Ambasadat)

Misionet e Huaja në Kosovë (Ambasadat)Lexo

Misionet Diplomatike të Kosovës Jashtë (Ambasadat)

Misionet Diplomatike të Kosovës Jashtë (Ambasadat)Lexo

Partitë Politike

Partitë Politike te KosovësLexo

Ndërmarrjet Publike

Ndërmarrjet Publike në KosovëLexo

Agjensionet Turistike

Agjensionet TuristikeLexo

Bankat Komerciale

Bankat KomercialeLexo

Kompanitë e Sigurimeve

Kompanitë e licencuara të sigurimeveLexo

Institucionet Mikrofinanciare

Institucionet Mikrofinanciare Lexo

Agjensionet për Transfer Parash dhe Këmbimoret

Agjensionet për Transfer Parash dhe KëmbimoretLexo

Universitetet

Universitet shtetërore dhe privateLexo

Organizatat Jo Qeveritare

Organizatat Jo Qeveritare në KosovëLexo

Auto Sallone

Auto SalloneLexo

Hotele

Hotele ne KosoveLexo

Kompani Ndërtimi

Kompani Ndërtimi Lexo

Agjencitë e Marketingut

Agjencitë e Marketingut në Kosovë Lexo

previous

1-19 Nga 19

next

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh