30 Mars 2015

Ballina

Problem jetik i Komunës mbetet zhvillimi ekonomik

Suharekë, 28 mars - Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka vizituar të shtunën Komunën e Suharekës, ku është takuar me kryetarin Sali Asllanaj.Lexo

Gjykata Kushtetuese Politike

Ligji për gjykatën Kushtetuese ka një varg mangësish të cilët kanë ndikuar negativisht ne dhënien e mundësisë njerëzve të cilët mund te kenë vetëm njohuri të përgjithshme apo punë të ndryshme të ushtruar nga një jurist për një periudhë 10 vjeçare, ja çka thotë neni 1.2 i këtij ligji: jurist të shquar me reputacion të shkëlqyeshëm profesional me jo më pak se dhjetë (10) vjet përvojë pune profesionale veçanërisht në fushën e së drejtës publike dhe kushtetuese të dëshmuar, mes tjerash, përmes punës profesionale si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, shërbyes civil ose mësimdhënës universitar dhe punë tjera të rëndësishme të natyrës juridike”, ky paragraf i shkruar nga njerëzit e para politikës, e nuk dihet as kush ka lujtë me këtë temë dhe cirkun që ka bërë?Lexo

Partizimi dhe klanizimi i Agjencive të Pavarura

Elementi kryesor i demokracisë janë institucionet e pavarura. Këto institucione luajnë një rol qensor në shtimin e përgjegjesisë dhe largimin e ndikimit politik. Megjithatë sfidat me të cilat ballafaqohet vendi ynë paraqiten penges në zhvillimin e institucioneve të pavarura, duke nderhyrë politika.Lexo

Problem jetik i Komunës mbetet zhvillimi ekonomik

Suharekë, 28 mars - Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka vizituar të shtunën Komunën e Suharekës, ku është takuar me kryetarin Sali Asllanaj.Lexo

Ministeriali definoi rrugët dhe hekurudhat për 5 vite

Prishtinë, 28 mars - Ministeriali i djeshëm i vendeve të Ballkanit Perëndimor ka përcaktuar rrugët dhe hekurudhat që shtetet synojnë t\'i ndërtojnë në pesë vjetët e ardhshëm.Lexo

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh